free css templates
รายการสือการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่นำเสนอชื่อ-สกุลวิทยาลัยแผนกวิชา
นายศักดิ์ศรี เสนาลัย ข้าราชการเกษียน เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการสือการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่นำเสนอ

testวิชาอาจารย์ นายศักดิ์ศรี เสนาลัย

ลำดับ

ชื่อวิชา

1- 1อบรมnodemcu_oit 8
2- Firebase 3
3- internet_of_thing(IOT) 6
4- internet_of_thing(IOT2) 13
5- iot_nodemcu_wemos 3
6- JavaBasic 4
7- JSON 2
8- nodemcueps8266 7
9- thunkable 5
10- การเขียนโปรแกรมphp_mysql 29
11- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9
12- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_dbf(visualfoxpro_by_saksri) 3
13- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_mysql(visualfoxpro_by_saksri) 2
14- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม(visualfoxpro_by_saksri) 17
15- การเขียนโปรแกรมเว็บ2 22
16- ตัวอย่าง_PROJECT 5
17- ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 24
18- ปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาphp 98
19- สร้างเว็บไซต์ด้วยPHPและฐานข้อมูลMySQL 5
20- สอนจาวา 30
21- สอนจาวา(java) 105
22- สอนจาวาGUI 23
23- สอนจาวาMysql 7
24- สอนทำเว็บ_PHP_Databases_Dreamweaver_Bootstrap 44
25- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 5
26- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยี5G 1
27- เขียนเว็บด้วยHTML_CSS 2
28- โปรแกรมภาษาไพธอน 35

วิชา: การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม(visualfoxpro_by_saksri)

ลำดับ

หัวข้อการสอน

1 - ตอนที่1_เริ่มเปิดโปรแกรมfoxpro
2 - ตอนที่2_การใช้label_and_properties
3 - ตอนที่3_การใช้shape_and_timer
4 - ตอนที่4_สร้างเครื่องดิดเลข
5 - ตอนที่5_การผสมสี_RGB
6 - ตอนที่6_โปรแกรมจำลองการทำงานลิปล์
7 - ตอนที่7_การเขียนโปรแกรมสูตรคูณ
8 - ตอนที่ึ8_การใช้_if..else..endif,do_case..endcase
9 - ตอนที่9_การใช้ การใช้ loop for..endfor , do while ..enddo -โปรแกรมบวกเลข 1 ถึง N
10 - ตอนที่10 โปรแกรมรับเลข จบด้วย 999 แล้วกาผลบวก ผลรวม เฉลี่ย มากสุด น้อยสุด
11 - การแปลงจำนวนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
12 - การเขียนโปรแกรม visual foxpro ตอน เปลียนตัวเลขเป็นข้อความ
13 - การเขียนโปรแกรม visual foxpro ตอน เปลียนตัวเลขเป็นเสียง
14 - การเขียนโปรแกรม visual foxpro แปลงเลขฐาน 10 to 2 2 to 10 dot 8*8
15 - การเขียนโปรแกรม visual foxpro control object
16 - การใช้โปรแกรมบันทึกตารางสอน
17 - uuuuuuuuuuuuuuuuuu

รายละเอียด>การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม(visualfoxpro_by_saksri) >


 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้555
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ FoxPro ได้คล่องแคล่ว
 • สามารถออกแบบโปรแกรม พร้อมฐานข้อมูล ใช้จริงได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
เนื้อหาการเรียน

  ส่วนที่ 1
 • รู้จัก Visual FoxPro 9.0, ความสามารถของ FoxPro เวอร์ชั่นต่างๆ
 • การติดตั้ง Visual Foxpro
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Name Convention
 • ส่วนต่างๆของโปรแกรม เช่น Project Manager, Form, Toolbox, Toolbar, Properties Form Layout
 • ตั้งค่าโปรแกรมให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน , การปรับค่าตัวอักษรในการแสดงผล
 • ส่วนประกอบของ Object, ความหมายของ Data และ Method
 • Form Modules (.frm), กำหนดค่าคุณสมบัติ
 • การสร้างอินเตอร์เฟซ, การวางตัว control สำหรับการติดต่อกับผู้ใช้
 • ตั้งค่าคุณสมบัติ , กำหนดพฤติกรรมและการทำงานให้กับอ๊อบเจคต่างๆ

 • ส่วนที่ 2
 • คำสั่งเงื่อนไขต่างๆ เช่น If…Then…Else, For…EndFor, Do While…Skip เป็นต้น
 • รู้จักตัวแปรประเภทต่างๆ, ทดสอบตัวแปรที่ใช้การคำนวณ
 • รู้จัก Operators รูปแบบต่างๆ
 • การประกาศค่าระดับฟอร์มของค่าคงที่ ,ตัวแปร
 • การควบคุมการประมวลผลผ่าน procedure ที่กำหนด
 • procedure ภายนอก , event procedure และ procedure ทั่วไป
 • Class Modules (.cls)

 • ส่วนที่ 3
 • ตัวแปร Global และ Local, การใช้งาน Method และ Event
 • User Control และ Property Page Modules โดย user control (.ctl)
 • Components, ActiveX Control (.ocx), ActiveX Designer
 • Insertable Objects , Fll, Windows API Functions
 • ทดลองสร้างรายงานเบื้องต้น
 • จัด Layout เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ

 • ส่วนที่ 4
 • การจัดการฐานข้อมูลเฉพาะของ FoxPro
 • Design database, table, index
 • การใช้ SQL Command
 • ทดลองคิวรี่ Select, Insert, Update Delete, Join Table แบบต่างๆ
 • การจัดสร้างทำตารางข้อมูลสินค้า, ข้อมูลพนักงาน
 • การทำ Object and casual Links เข้าไปใน Database
 • ทดสอบ การ Debug โปรแกรม และการจัดการ Error ต่างๆ
 • Solution Sample, Optimize Application
 • การคอมไพและการทำชุดติดตั้งของ VFP 6, VFP7+

 

 

cxcxczxcxz

xzcxzcxzcz