free css templates
รายการสือการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่นำเสนอชื่อ-สกุลวิทยาลัยแผนกวิชา
นายศักดิ์ศรี เสนาลัย ข้าราชการเกษียน เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการสือการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่นำเสนอ

testวิชาอาจารย์ นายศักดิ์ศรี เสนาลัย

ลำดับ

ชื่อวิชา

1- 1อบรมnodemcu_oit 8
2- Firebase 3
3- internet_of_thing(IOT) 6
4- internet_of_thing(IOT2) 13
5- iot_nodemcu_wemos 3
6- JavaBasic 4
7- JSON 2
8- nodemcueps8266 7
9- thunkable 5
10- การเขียนโปรแกรมphp_mysql 29
11- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9
12- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_dbf(visualfoxpro_by_saksri) 3
13- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_mysql(visualfoxpro_by_saksri) 2
14- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม(visualfoxpro_by_saksri) 17
15- การเขียนโปรแกรมเว็บ2 22
16- ตัวอย่าง_PROJECT 5
17- ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 24
18- ปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาphp 98
19- สร้างเว็บไซต์ด้วยPHPและฐานข้อมูลMySQL 5
20- สอนจาวา 30
21- สอนจาวา(java) 105
22- สอนจาวาGUI 23
23- สอนจาวาMysql 7
24- สอนทำเว็บ_PHP_Databases_Dreamweaver_Bootstrap 44
25- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 5
26- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยี5G 1
27- เขียนเว็บด้วยHTML_CSS 2
28- โปรแกรมภาษาไพธอน 35

รายละเอียด>การเขียนโปรแกรมเว็บ2 >


   load stock

 

 

 

 

 

การแสดงข้อมูลต่อ

 

 การนำข้อมูลมาแสดงสรุปทั้งกลุ่มต่อ

 

 การแสดงข้อมูลเฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม

 

 

 

สไลด์ประกอบการสอน
วิชา การเขียนโปรแกรมเว็บ 2
(PHP & MySQL)

(ปี พ.ศ. 2552) 

1. PHP เบื้องต้น  ดาวน์โหลด
2. PHP Tag และการ Comment ดาวน์โหลด
3. ตัวแปร (Variable)  ดาวน์โหลด
4. ตัวดำเนินการ (Operator)  ดาวน์โหลด
5. คำสั่งควบคุม (Control operator) ดาวน์โหลด
6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง (String function) ดาวน์โหลด
7. การค้นหา/แทนที่สตริงด้วย Regular expression ดาวน์โหลด
8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับ ไฟล์/ไดเรกทอรี (File/Directory function) ดาวน์โหลด
9. 
ฟังก์ชันเกี่ยวกับ วัน/เวลา ดาวน์โหลด
10. การสร้างฟังก์ชันขึ้นใช้เอง (User defined function) ดาวน์โหลด
11. การรับข้อมูลจากผู้ใช้ ดาวน์โหลด
12. ฐานข้อมูล MySQL ดาวน์โหลด
13. การใช้ PHP ร่วมกับ Mysql ดาวน์โหลด
14. คุ๊กกี้และเซสชั่น (Cookies and Session) ดาวน์โหลด
15. ความมั่นคง (Security) ดาวน์โหลด

www2.cvc.ac.th/trsai/cgr51/code.pdf

 php-for-ecommerce.blogspot.com/2014/08/webboard-php-mysql-6.html

 

 

บทความการใช้ PHP สร้าง อัลบั้ม Album และ Gallery รูปภาพ โดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล และแสดงผล Slide Show ด้วย jQuery Lightbox 

 PHP Resize Thumbnails Image and Insert to MySQL เป็นการ Upload ไฟล์และทำการ Resize รูปภาพในรูปแบบของThumbnails และทำการบันทึกลงในฐานข้อมูล MySQL

 

PHP Resize Image เป็นการ Resize รูปภาพในรูปแบบของ Thumbnails เพื่อลดขนาดของรูปภาพ วิธีนี้สามารถรักษาและคงสภาพความคมชัดไว้ได้มากที่สุดครับ

 

 

PHP Multiple Upload & Multiple Resize to MySQL เป็นการสร้าง Multiple Upload และ MultipleResize รูปภาพในรูปแบบของ Thumbnails และทำการบันทึกลงในฐานข้อมูล MySQL

JavaScript Submit & Button

 

 
 

1.jQuery : How to use , จะเขียน jQuery จะต้องทำอย่างไร

2. สร้างกล่อง Lightbox แบบง่าย ๆ ด้วย JQuery สำหรับ Script ตัวนี้ใช้งานง่าย ๆ มาก ๆ ไม่มีอะไรซับว้อนครับ สำหรับการติดตั้งให้ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ทำการติดตั้งดังตัวอย่างนี้

3. prettyPhoto jQuery lightbox SlideShow สร้าง lightbox ทำ Gallery ด้วย prettyPhoto
4PHP Create Album Images Gallery / jQuery Lightbox
5 . JQuery Lightbox สร้างกล่อง Lightbox แบบง่าย ๆ ด้วย JQuery
6 . PHP MySQL Multiple Column
7 . PHP สร้างฟอร์มสำหรับ Upload รูปภาพลงในฐานข้อมูล MySQL พร้อมกับแบบ Form สำหรับการแก้ไขรูปภาพ
8 . PHP Resize Thumbnails Image and Insert to MySQL
9 . PHP Multiple Upload and Multiple Resize to MySQL
10. PHP MySQL Upload File to MySQL Database - Multiple Dynamic CreateElement Input File Upload
11 . PHP MySQL Multiple Upload File to MySQL Database - CreateElement Input File Upload
12 . jQuery Tutorial : สอน jQuery เขียน jQuery กับ JavaScript เรียน jQuery ในประเทศไทย 

 

 การสร้างร้านค้าออนไลน

 

PHP สร้างระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า Shopping Cart ด้วย Session และ Array (PHP กับ MySQL)

 

 

ทำระบบตะกร้าสินค้าพร้อมรายงานคำสั่งซื้อ (ไว้พัฒนาต่อ)

 หากว่าท่านอยากทำระบบตะกร้าสินค้า ไว้ขายของออนไลน์ ด้วย PHP มีวิธีการดังนี้ครับ


1. ให้เข้าไป Download Sourcecode + ดูภาพประกอบ ที่ http://www.codetukyang.com/php/scripts/cartsystem.htm ก่อน

2. ให้ ไปที่ Control Panel ของเว็บไซต์ของคุณ สร้างฐานข้อมูลชื่อ cartsystem (จะเป็นชื่ออื่นก็ได้นะ)

3. ใช้โปรแกรม Notepad (อยู่ที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Notepad) เปิด File ชื่อ dbconfig.php ครับ

4. ไปแก้ไข Code ภายในนี้ครับ (เป็นค่าที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตั้งให้สอดคล้องกับที่สร้างไว้ในข้อ 2 นะ)

5. แก้เสร็จแล้วก็ Save ครับ (ไปที่ File --> Save นะ)

6. ทีนี้ให้คุณสร้าง Folder ชื่อ "cartsystem" เข้าไปบน SERVER ของเว็บไซต์คุณก่อน (จะเป็นชื่ออื่นก็ได้) แล้วนำไฟล์
ทั้งหมด UPLOAD ไปไว้ใน Folder ที่สร้างใหม่นี้เลย

7. ให้ใช้ BROWSE เปิดหน้าชื่อ setup.php เพื่อทำการติดตั้ง ระบบตะกร้าสินค้า จะพบหน้าแสดงผลดังภาพด้านล่าง
(ใส่ URL ของไฟล์นี้ลงใน ADDRESS BAR ตัวอย่างเช่น http://www.sitename.com/cartsystem/setup.php )

8. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้วครับ นำไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับ