ตารางเรียน/ตารางสอน


วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ตารางสอนอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

<ตารางเรียนนักศึกษา>

แผนกวิชา