ทดสอบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ทดสอบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า(IOT)

[1]-[4] OUTPUT แดง=ON ดำ=OFF

INPUT DATA เวลาจากโปรแกรม โปรแกรมเวลา

[1]

set on time
[2]

set on time
[3]

set on time
[4]

set on time
[5]

program time eeprom
แก้ไข
ลบ