ต้องการลบบอร์ดควบคุม(DELETE)
จริงหรือไม่


รหัสลำดับอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์ช่อง 1
ชื่ออุปกรณ์ช่อง 2
ชื่ออุปกรณ์ช่อง 3
ชื่ออุปกรณ์ช่อง 4
ชื่ออุปกรณ์ช่อง 8