เมนูลบบอร์ดควบคุม(DELETE)


ชื่ออุกรณ์ช่อง 1
ชื่ออุกรณ์ช่อง 2
ชื่ออุกรณ์ช่อง 3
ชื่ออุกรณ์ช่อง 4
ชื่ออุกรณ์ช่อง 5
ชื่ออุกรณ์ช่อง 8