Home

สื่อonline ครูผู้สอน

 • นายศักดิ์ศรี เสนาลัย
 • นางปวันรัตน์ ขันแก้ว

 • วิชาอาจารย์ นายศักดิ์ศรี เสนาลัย
  ลำดับชื่อวิชา
  1- arduino
  2- arduino2
  3- cnc_robot
  4- internet_of_thing(IOT)
  5- internet_of_thing(IOT2)
  6- iot_nodemcu_wemos
  7- JavaBasic
  8- nodemcueps8266
  9- R_Channel
  10- robot
  11- robot_balancing
  12- vue.js
  13- การเขียนโปรแกรมphp_mysql
  14- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  15- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_dbf(visualfoxpro_by_saksri)
  16- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม_database_mysql(visualfoxpro_by_saksri)
  17- การเขียนโปรแกรมวินฟรอ์ม(visualfoxpro_by_saksri)
  18- การเขียนโปรแกรมเว็บ2
  19- ตัวอย่าง_PROJECT
  20- ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
  21- สร้างเว็บไซต์ด้วยPHPและฐานข้อมูลMySQL
  22- สอนจาวา
  23- สอนจาวา(java)
  24- สอนจาวาGUI
  25- สอนจาวาMysql
  26- สอนทำเว็บ_PHP_Databases_Dreamweaver_Bootstrap
  27- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
  28- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยี5G
  29- โปรแกรมภาษาไพธอน

  วิชา: สอนทำเว็บ_PHP_Databases_Dreamweaver_Bootstrap
  ลำดับหัวข้อการสอน
  1 - คอร์ส PHP + Databases + Bootstrap + Dreamweaver
  2 - WEB.1 ตั้งค่าโปรแกรม Dreamweaver CS6 เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเว็บไซต์ [devbanban.com]
  3 - WEB.2 การตั้งค่าไซต์บนโปรแกรม Dreamweaver CS6 เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเว็บไซต์ [devbanban.com]
  4 - WEB.3 การสร้างฐานข้อมูลและสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Dreamweaver CS6 [devbanban.com]
  5 - WEB.4 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devbanban.com]
  6 - WEB.5 โปรแกรมแสดงข้อมูลจาก database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devbanban.com]
  7 - WEB.6 โปรแกรมแสดงข้อมูลจาก database แบบมีการแบ่งหน้าและแสดงผลรวมของข้อมูล[devbanban.com]
  8 - WEB.7 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลจาก database อย่างง่ายๆ ด้วย dreamweaver + bootstrap [devbanban.com]
  9 - WEB.8 โปรแกรมลบข้อมูลจาก database ด้วย dreamweaver + bootstrap +php+ javascript [devbanban.com]
  10 - WEB.9 ระบบ Login, Logout, กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน Dreamweaver+php[devbanban.com]
  11 - WEB.10 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 1 Dreamweaver+php [devbanban.com]
  12 - WEB.11 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 2 DW+php+boostrap [devbanban.com]
  13 - WEB.12 การใช้งาน data tables ร่วมกับ Dreamweaver + php + database+datatables
  14 - WEB.13 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
  15 - WEB.14 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 และป้องกันการสมัครสมาชิกซ้ำ Dreamweaver + php + database
  16 - WEB.15 โปรแกรมลบข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
  17 - WEB.16 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
  18 - WEB.17 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu Dreamweaver + php + database
  19 - WEB.18 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu [นำข้อมูลจาก DB มาแสดงใน List/Menu] DW+ php + database
  20 - WEB.19 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ DW+ php + database
  21 - WEB.20 โปรแกรมแก้ไขไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป DW+ php + database
  22 - ก่อนถึง WEB.21 devbanban.com
  23 - WEB.21 โปรแกรมเพิ่มสินค้า+อัพโหลดภาพสินค้า DW+ php + database
  24 - WEB.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database
  25 - WEB.22.1 แนะนำ Bootstrap Front end Framework
  26 - WEB.23 โปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก (index) ตอนที่ 1/2
  27 - WEB.23 โปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก (index) ตอนที่ 2/2
  28 - WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า php+bootstrap ตอนที่ 1
  29 - WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า php+bootstrap ตอนที่ 2
  30 - WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า+นับจำนวนการเข้าชมสินค้า php+bootstrap ตอนที่ 3
  31 - WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า+ตกแต่งด้วย bootstrap ตอนที่ 4
  32 - WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 1 add to cart
  33 - WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 2 Cancel cart
  34 - WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 3 Confirm Cart
  35 - WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 3.1 โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
  36 - WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 4 Save Order บันทึกการสั่งซื้อ
  37 - WEB.26 Login แยก Admin, Member Part 1/3
  38 - WEB.26 Login แยก Admin, Member Part 2/3
  39 - WEB.26 Login แยก Admin, Member Part 3/3
  40 - WEB.27 ระบบเพิ่มข่าว PHP + BOOTSTRAP+CKEditor ตอนที่ 1
  41 - WEB.27 ระบบเพิ่มข่าว PHP + BOOTSTRAP+CKEditor ตอนที่ 2
  42 - WEB.27 [ตอน 3] ระบบเพิ่มข่าวแบบมีเพิ่มประเภทข่าว + JOIN TABLE
  43 - WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 1/2
  44 - WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 2/2

  html website templates

  รายละเอียด>สอนทำเว็บ_PHP_Databases_Dreamweaver_Bootstrap >